موج مهربانی...

کلیپ موج مهربانی با موضوع: مدارا و مهربانی با مردم بر اساس روایت پیامبر گرامی اسلام که فرمودند: مُدَارَاةُ النَّاسِ نِصْفُ الْإِيمَانِ وَ ...