از پدر به پسر...

إِنَّما قَلبُ الحَدَثِ كَالارضِ الخاليَةِ ما اُلقىَ فيها مِن شَىْ ءٍ قَبِلَتهُ؛ دل کودکان و نوجوان مانند زمين آماده است كه ...