شب روز در بند

حضرت امیر مؤمنان، علی (علیه السلام): إِيَّاكُمْ وَ الدَّيْنَ فَإِنَّهُ هَمٌّ بِاللَّيْلِ وَ ذُلٌّ بِالنَّهَارِ از بدهکاری حذر کنید، زیرا که در ...