نا_خوانده (!)

امیرالمومنین علیه السلام مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيَرَةُ بِيَدِهِ. هر که راز زندگی اش را نزد خود پنهان دارد، اختیار زندگی به دست ...